Welkom bij

Peuterspeelzaal de Eenhoorn

Organisatie

Peuterspeelzaal De Eenhoorn bestaat al meer dan 40 jaar. Kenmerkend voor de organisatie is het vaste team, de informele, flexibele en gezellige sfeer. De unieke plek geeft alle bewegingsruimte aan uw peuter.

Kindje met verf op de handen

Het team

Speelzaal de Eenhoorn heeft al jaren een vast team en bestaat uit 3 beroepskrachten:

  • Patricia Stuifbergen (houder, financiële administratie en pedagogisch werker)
  • Ingrid Defourny (houder, VVE-coördinator en pedagogisch werker)
  • Luigino Hooi (pedagogisch werker)

Alle medewerkers hebben een VOG (verklaring omtrent gedrag). Tevens wordt er op de speelzaal wordt er gewerkt volgens het vierogenbeleid.

We zijn een door het SBB gecertificeerd leerwerkbedrijf.

De oudercommissie

Ouders kunnen ook invulling geven aan hun betrokkenheid bij de peuterspeelzaal, door zitting te nemen in de oudercommissie. Hierdoor kunnen ouders meedenken over zaken als pedagogisch beleid en hand- en spandiensten bij activiteiten.

Het bestuur (RVT)

Speelzaal de Eenhoorn wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht bestaat uit drie leden.

Toezicht

Vanaf augustus 2010 moeten gemeenten ook toezicht houden op peuterspeelzalen. De kwaliteitseisen hiervoor zijn zo veel mogelijk gelijkgesteld aan de kwaliteitseisen voor kinderopvang. De GGD-inspecteur controleert ieder jaar of de peuteropvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet.

Klik hier voor ons meest recente inspectierapport.

administratie