[rev_slider_vc alias=”home”]

Organisatie

Peuterspeelzaal De Eenhoorn bestaat al meer dan 40 jaar. Kenmerkend voor de organisatie is het vaste team, de informele, flexibele en gezellige sfeer. De unieke plek geeft alle bewegingsruimte aan uw peuter.

Peuterspeelzaal De Eenhoorn is een lerende organisatie die voortdurend werkt aan verdieping en uitbreiding van haar professionele inzichten en kennis. De laatste jaren hebben de medewerkers zich geschoold in de volgende onderwerpen:

 • VVE Peuterplein
 • Tink (training Taal- en Interactievaardigheden in de kinderopvang)
 • Cursus Taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij kinderen
 • Kinderyoga
 • De Smakelijke Moestuin
 • HBO – pedagogisch beleidsmedewerker
 • HBO – pedagogisch coach
 • Coach Gezonde Kinderopvang
 • Webinar Breinontwikkeling van het kind
 • Webinar “Lastig” gedrag duiden aan de hand van lichaamstaal

Wij zijn aangesloten bij de VIN (Verwijsindex Noord-Holland). Voor meer info: https://vroegsamenwerken.nl

Kindje met verf op de handen

Het team

Het team van de Eenhoorn bestaat uit 5 beroepskrachten: 

 • Patricia Stuifbergen (eigenaar, financiële administratie en Pedagogisch beleidsmedewerker) 
 • Ingrid Defourny (eigenaar, VVE-coördinator en Pedagogisch medewerker) 
 • Melanie Hoffman (leerkracht basisonderwijs)
 • Sanne Buikema (leerkracht basisonderwijs)
 • Esther Stoop (pedagogisch medewerker)

 

Verder hebben wij stagiaires die worden begeleid bij het praktijkgedeelte van hun opleiding.

Alle medewerkers hebben een VOG (verklaring omtrent gedrag). Tevens wordt er op de speelzaal wordt er gewerkt volgens het vierogenbeleid.

We zijn een door het SBB gecertificeerd leerwerkbedrijf.

De oudercommissie

Ouders kunnen ook invulling geven aan hun betrokkenheid bij de peuterspeelzaal, door zitting te nemen in de oudercommissie. Hierdoor kunnen ouders meedenken over zaken als pedagogisch beleid en hand- en spandiensten bij activiteiten.

Het bestuur (RVT)

Speelzaal de Eenhoorn wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht bestaat uit drie leden.

Toezicht

Vanaf augustus 2010 moeten gemeenten ook toezicht houden op peuterspeelzalen. De kwaliteitseisen hiervoor zijn zo veel mogelijk gelijkgesteld aan de kwaliteitseisen voor kinderopvang. De GGD-inspecteur controleert ieder jaar of de peuteropvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet.

Klik hier voor ons meest recente inspectierapport.

administratie