[rev_slider_vc alias=”home”]

Onze visie

Spelen is Leren! In een veilige en vertrouwde omgeving onder leiding van deskundige beroepskrachten stelt peuterspeelzaal de Eenhoorn zich ten doel de brede ontwikkeling te stimuleren van peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Wij bieden een fijne, veilige, uitdagende en rijke speelomgeving en ondersteunen hun spel wat leidt tot spelenderwijs leren en ontwikkelen.

Knutselende kinderen in de peuterspeelzaal

Pedagogische uitgangspunten

De pedagogisch medewerkers van de Eenhoorn stimuleren en ondersteunen peuters zo optimaal mogelijk in hun ontwikkeling. Er wordt gewerkt met de VVE methodiek Peuterplein. De volgende uitgangspunten, o.a. gebaseerd op de theoriën van Vygotski, staan hierbij centraal:

 1. betekenisvolle activiteiten aanbieden, die aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkeling van de kinderen;
 2. een interactieve leidster die niet alleen activiteiten bedenkt en aanbiedt, maar ook meedenkt, meespeelt en meedoet;
 3. bij het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling is aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden (tegelijkertijd). Hier ligt een ‘holistisch’ mensbeeld aan ten grondslag: sociaal-emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen vindt niet los van elkaar plaats, maar in samenhang. Wij kijken naar het kind als geheel en niet enkel naar de losse ontwikkelingsgebieden. En stimuleren de ontwikkeling van kinderen in samenhang, waarbij alle ontwikkelingsagebieden aan bod komen w.o.:
 • Taal- en rekenontwikkeling,
 • muziek en dans,
 • fantasie en creativiteit,
 • motorische ontwikkeling,
 • sociaal – emotionele ontwikkeling,
 • het stimuleren van zelfredzaamheid,

Pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven

 

Voor de ontwikkeling van kinderen is de interactie met de sociale wereld leidend. Om deze interactie met de sociale wereld te stimuleren is er specifieke aandacht voor de basisdoelen van Riksen-Walraven:

 • het bieden van fysieke en emotionele veiligheid;
 • gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
 • gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties;
 • kinderen de gelegenheid bieden om zich de normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken.
kleurrijke potloden
Handje vasthouden ouder kind

Pedagogisch partnerschap (samen met ouders)

Werken in een peuterspeelzaal is samenwerken met ouders. De ouders zijn verantwoordelijk voor het kind en zij hebben en houden altijd de meeste invloed op het kind. Goede samenwerking met de ouders is een voorwaarde om goed met de kinderen te kunnen werken.

Uit veel publicaties blijkt dat ouderbetrokkenheid, en vooral actief  onderwijsondersteunend gedrag  van ouders, een zeer positief effect heeft op leerprestaties van kinderen. Voor jonge kinderen is het belangrijk dat er een stimulerende omgeving is en dat ouders zich zo opstellen dat  ze een thuissfeer creëren die die ontwikkeling stimuleert. Ouders die hun kinderen een rijke taalomgeving bieden door uit te leggen, vragen te stellen en te beantwoorden, voor te lezen, educatieve programma’s te bekijken en uitstapjes maken om begrippen aanschouwelijk te maken, leveren een belangrijke bijdrage aan de taal- en denkontwikkeling van hun kinderen.

Doorgaande ontwikkeling van de peuterspeelzaal naar de basisschool

Voordat de peuter 4 jaar wordt, vindt er een eindevaluatiegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt het ontwikkelingsverslag vanuit Peuterplein of de peuterestafette besproken. Ouders krijgen dit verslag mee en geven dit aan de basisschool.

letters
De kinderen poetsen de tanden van een knuffel op de peuterspeelzaal

VVE

Op Peuterspeelzaal de Eenhoorn wordt gewerkt met het VVE-programma (voor- en vroegschoolse educatie) Peuterplein. Dit is een integraal speel-leerprogramma voor alle kinderen, maar specifiek de kinderen die extra begeleiding nodig hebben bij hun taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en/of sociaal emotionele ontwikkeling. Het programma is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar.  De pedagogisch medewerkers van peuterpeelzaal de Eenhoorn zijn VVE gekwalificeerd voor het werken met dit VVE-programma. Het programma richt zich op het spelenderwijs stimuleren van de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Een VVE-indicatie wordt door het consultatiebureau afgegeven. Kinderen met een VVE-indicatie bezoeken vier dagdelen de peuterspeelzaal. Zij worden dagelijks planmatig en doelgericht in kleine groepjes of individueel begeleid bij hun ontwikkeling.