[rev_slider_vc alias=”home”]

Voor ouders

kinderen zijn aan het tekenen

Aanmelding en plaatsing

Wilt u uw peuter bij ons laten spelen? Dat kan voor 1 of twee dagdelen. Aanmelden op de wachtlijst kan telefonisch, per mail of u kunt langs komen. Om langs te komen maakt u een afspraak met de leidster. Zodra uw peuter 2 jaar is, kunnen wij plaatsen. Eerder niet, later wel. Wanneer er een speelplek vrij komt, nemen wij contact met u op om een eerste speelochtend of middag in te plannen. Op dat moment zenden wij u ook de inschrijfformulieren toe.

Ouderbijdrage

Ouders die beide werken of studeren hebben recht op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst voor de peuterplek op speelzaal de Eenhoorn.

Voor de ouders die niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen, is door Gemeente Alkmaar een gesubsidieerde peuterplek bij de Peuterspeelzaal mogelijk. De ouderbijdrage wordt dan door de administratie afhankelijk van het gezamenlijke inkomen uit de tabel aangepast. Er wordt voor u een jaarbedrag berekend dat in 12 gelijke maandbedragen verdeeld wordt. Zo betaalt u altijd hetzelfde maandbedrag.

Nadat uw peuter bij ons geplaatst is, ontvangt u van ons een plaatsingsovereenkomst met vermelding van o.a. de maandelijkse ouderbijdrage.

Wilt u een proefberekening maken? Ga dan voor een plek met kinderopvangtoeslag naar www.toeslagen.nl . Klik hier voor de gegevens die u nodig heeft bij de berekening.

Geef bij opvangsoort ‘dagopvang’ aan.

Er worden eenmalige inschrijvingskosten berekend á €17,50.

Ouderparticipatie

Om de betrokkenheid van de ouders bij de peuterspeelzaal te vergroten proberen de leidsters ouders te betrekken bij het

 • Pedagogische doel: afstemming en optimalisering van de benadering van peuters thuis en op de speelzaal
 • Organisatorisch doel: ouders een bijdrage laten leveren aan het reilen en zeilen van de speelzaal
 • Democratisch of politiek-maatschappelijk doel: ouders formeel en informeel mee laten denken en beslissen over het beleid van de speelzaal.
Handje vasthouden ouder kind
Een kindje geconcentreerd aan het werk

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel voor ons met alle ouders.

Maandelijks verschijnt deze in uw mail, en u vindt de laatste nieuwsbrief ook op ons informatiebord op de gang.

Hierin vindt u informatie over ons thema, belangrijke data (schoolvakanties) en nog veel meer wat van belang is om goed op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen op de peuterspeelzaal

Overige vragen

Hieronder vindt u enkele antwoorden op vragen die u nog zou kunnen hebben. Heeft u nog een vraag? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Ziekmelden

Wanneer u peuter ziek is en niet kan komen spelen, horen wij dat graag telefonisch op nummer 072-2200234

Vakanties 2023-2024

 • Alkmaars Ontzet do 8 okt
 • Herfstvakantie ma 23 okt t/m vr 27 okt
 • Kerstvakantie ma 25 dec t/m vr 5 jan
 • Voorjaarsvakantie ma 19 feb t/m vr 23 feb
 • 2e Paasdag ma 1 april 
 • Meivakantie en Hemelvaart ma 29 apr t/m vr 10 mei
 • 2e Pinksterdag ma 20 mei
 • Zomervakantie vr 19 jul t/m vr 30 aug

Klachten

Wensen en/of klachten zijn altijd bespreekbaar met de hoofdleidsters. De hoofdleidsters zullen er alles aan doen om de klacht op te lossen of beleid/werkwijze aan te passen. Blijkt dat de klacht van dien aard is dat de leidsters er met de ouder(s) er niet uit komen, heeft Stichting Peuterspeelzaal de Eenhoorn zich vanaf 2010 aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Ouders hebben de mogelijkheid om zich ook direct tot deze klachtencommissie te wenden.

Bij deze externe, en onafhankelijke klachteninstantie kunnen ouders klachten indienen over zaken met betrekking tot ons werk in de peuterspeelzaal.

De oudercommissie kan bij de Klachtenkamer klachten indienen als de houder hen niet voldoende informeert, en niet correct omgaat met de adviesrol van de oudercommissie.

Calamiteiten

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn: 1) het bewustzijn van mogelijke risico’s, 2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s en 3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen. Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Privacyreglement

Uit het oogpunt van privacy wordt er zorgvuldig omgegaan met de persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Er wordt geen informatie (mondeling of schriftelijk) aan derden verstrekt, zonder dat ouders daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.

Klik hier voor onze privacyverklaring.

knutselspullen